بهاالدین مصطفی نژاد به صورت مشروط از زندان حکومت ایران در اورمیه آزاد شد

ک.م.م.ک:

پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱خورشیدی یک شهروند با هویت” بهاالدین مصطفی نژاد” ۳۰ ساله ، فرزند محمد اهل روستای ” برکمران” از توابع پیرانشهر(پیرانشار) به صورت مشروط از زندان حکومت ایران در اورمیه آزاد شد.

لازم به ذکر است که، بهاالدین مصطفی نژاد آبان ماه سال گذشته به اتهام ” همکاری با یکی از احزاب کورد اوپوزیسیون” توسط شعبه اول دادگاه نظامی حکومت ایران به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

شایان ذکر است که، بهاالدین مصطفی نژاد مرداد ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در پیرانشهر بازداشت شده بود. وی در دوران بازجویی از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید