شاعر ربطی ناچار به ترک کشور شد

ک.م.م.ک:

پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱خورشیدی یک شاعر کورد با هویت ” سامان شیرگە” اهل ربط از توابع سردشت با تهدید نیروهای امنیتی حکومت ایران و سلفی ها مجبور به خروج از کشور شد.

بر اساس اظهارات یکی از نزدیکان این شاعربرای جمعیت حقوق بشر کوردستان: سامان شیرگە شاعر منتقد ربطی که شعر های وی از سوی سلفی ها با انتقاد شدید روبرو شده بود، با اطلاع و هماهنگی نهادهای امنیتی توسط آنها مورد حمله قرار گرفت که سرانجام به ناچار مجبور به خروج از کوردستان شد.

لازم به ذکر است که، چند روز پیش سلفی های سردشت به خانه سامان شیرگە حمله کرده و با گفتن جمله های الله اکبر و تهدید وی به کشتن و درنهایت شکست شیشه های منزل وی کرده بودند.

شایان ذکر است که تا لحظه انتشار این خبر هیچ گزارشی از مکان و محل زندگی سامان شیرگی در دسترس نیست.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید