احضار دو فعال صنفی معلمان کرماشان به دادسرای عمومی انقلاب

ک.م.م.ک:
در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ خورشیدی، دو فعال صنفی معلمان و بازنشسته با اسامی “علی صادقی و خان عزیز اسماعیلی” در کرماشان به شعبه ۴ دادسرای انقلاب ایران در آن شهر احضار و در طی احظاریه‌نامه‌ای از آنان خواسته شده که در عرض ۵ روز خود را به شعبه ۴ بازپرسی این دادسرا معرفی کنند.

براساس گزارش، هیچ اشاره‌ای به اتهامات منتسبه به این معلمان در احضاریه درج نشده است.

شایان ذکر است که در طی روزهای گذشته و به بهانه روز کارگر و نقض حقوق معلمان در ایران و الالخصوص در کوردستان، فعالان صنفی معلمان گردهمایی‌هایی را ترتیب داده و خواستار حقوق نقض‌ شده خود شدند. به همین دلیل نیروهای امنیتی حکومت ایران به معلمان یورش برده، برخی از آنان زخمی و دستگیر شدند و در همه شهرهای کوردستان فعالان صنفی به نهادهای امنیتی احضار شده و برایشان پرونده‌سازی میشود.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید