اعتصاب غذای دو معلم زندانی شده مریوانی

ک.م.م.ک:

دو معلم مدرسه های مریوان با نام های اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، عضو صنفی معلمان مریوان از روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱خورشیدی دست به اعتصاب غذا زده اند.

شایان ذکر است که این دو معلم روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با شعبان محمدی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و از همان لحظه دست به اعتصاب غذا زده اند.

جای تعجب است ، اسنکدر لطفی فعال صنفی معلمان و عضو شورای بنیاد هماهنگی فرهنگیان ، پیش تر به بهانه فعالیت های مدنی اش سابقه بازداشت و محکوم شدن نیز دارد.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید