سعدا خدیرزاده در زندان اعتصاب غذا کرد

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ خورشیدی ؛ «سعدا خدیرزاده » شهروند اهل پیرانشهر« پیرانشار» در راستای اعتراض به روشن نبودن پرونده و بلاتکلیفی دست به اعتصاب غذا زد و از پذیرش دارو نیز امتناع به عمل آورد.

بنا به گفته های منابع موثق:
رئیس زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیه با نامبرده دیدار کرده و از وی خواسته به اعتصابش پایان دهد، اما این زن زندانی این درخواست رد کرده است.

«سعدا خدیر‌زاده »همچنین درخواست پزشکان برای سونوگرافی را رد و از مصرف داروهایش نیز خودداری کرده است.

شایان ذکر است که، نامبرده چندی قبل با نگارش دو نامه و به دلیل شرایط نا مساعد جسمی ناشی از بارداری و فشار خون ناراحتی کلیوی و دیسک کمر و همچنین ناراحتی قلبی و عصبی از دادستانی دادگاە جمهوری اسلامی ایران در پیرانشهر درخواست تبدیل قرار بازداشت به به قرار وثیقه را کرده بود که با مخالفت دادستان و بازپرسی بی نتیجه ماند.


شایان ذکر است کە، هنوز از دلیل بازداشت و اتهامات وارده به نام برده هیچ خبری در دست نیست.

باید یادآور شد کە، این شهروند زندانی طی مدت بازداشت از ملاقات با خانواده و داشتن وکیل محروم بوده.


نامبرده روز پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران، بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ادارە اطلاعات حکومت ایران در اورمیە منتقل شد.

لازم بە ذکر است کە، نامبرده در زمان بازداشت باردار بودە است.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید