زاهد مرادیان توسط اداره اطلاعات حکومت ایران در سنندج(سنه)احضار و بازجویی شد

ک.م.م.ک:

پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱خورشیدی یک شهروند با هویت” زاهد مرادیان ” توسط اداره اطلاعات سپاه پاسداران حکومت ایران در سنندج (سنه) احضار و بازجویی شد.

لازم به ذکر است که، زاهد مرادیان از سوی اداره اطلاعات سپاه پاسداران حکومت ایران در سنندج(سنه) با تماسی تماسی تلفنی احضار و بعداً مورد بازجویی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که، در چند روز گذشته چندی تن از معلمین و فعالین کارگری توسط اداره اطلاعات سپاه پاسداران حکومت ایران در سنندج (سنه) احضار،بازجویی و تهدید شده اند .

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید