پیام فتحی فعال کارگری ار سوی اداره اطلاعات حکومت ایران احضار و تهدید شد

ک.م.م.ک:

شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱خورشیدی یک شهروند با هویت “پیام فتحی” از سوی اداره اطلاعات حکومت ایران در سنندج(سنه) احضار و تهدید شد.

بر اساس گزارش، پیام فتحی فعال کارگری بعد از احضار از سوی اداره اطلاعات حکومت ایران در سنندج(سنه) از وی درخواست شده است که در هیچگونه مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر شرکت نکند و تعهد امضا کند اما وی از حق شرکت کردن خود در مراسم روز کارگر دفاع کرده و هیچ گونه تعهدی امضاء نکرده است.

لازم به ذکر است که، نامبردە بعد از امتناع از امضاء کردن از سوی اداره اطلاعات حکومت ایران در سنندج(سنه) تهدید شده است.

شایان ذکر است کە، در چند روز گذشته و نزدیک شدن روز جهانی کارگر اداره اطلاعات حکومت ایران در شهرهای شرق کوردستان موج جدیدی از احضار ،تهدید و بازداشت فعالین کارگری را شروع کرده است.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید