سنندج (سنه)؛ آزادی یکی از شهروندان بازداشت شده در مراسم نوروزی با تودیع قرار وثیقه

ک.م.م.ک:
پنج‌شنبه ٨ اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ خورشیدی، یکی از بازداشت‌شدگان مراسم نوروزی با هویت “فواد عنایتی” اهل سنندج (سنه) با تودیع قرار وثیقه از زندان حکومت ایران در آن شهر آزاد شد.

براساس گزارش، فواد عنایتی که در مراسم نوروز توسط نیروهای امنیتی در پارک کودک سنندج (سنه) بازداشت شده بود، با تودیع قرار وثیقه ٦٠٠ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان حکومت ایران در سنندج (سنه) آزاد شد.

نامبرده در طی مدت زمان بازداشت از “دسترسی به وکیل” و “ملاقات با خانواده” محروم بود.

شایان ذکر است که، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران این شهروند را به “همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون حکومت ایران” متهم کرده‌‌اند.

نامبرده در مهرماه ۱۳۹٨ خورشیدی، به دلیل شرکت در تجمعات حمایت از روژ‌آوا بازداشت و در اسفند همان سال توسط شعبه ١٠٤ دادگاه کیفری دو حکومت ایران در سنندج (سنه) به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به ۱۰ ماه حبس و ٧٤ ضربه شلاق محکوم و این حکم در ششم مرداد ١٣٩٩ از سوی شعبه اول اجرای احکام کیفری جمهوری اسلامی ایران در سنندج (سنه) به اجرا درآمد.

گ.ب