حکم حبس شهروندان شنو (اشنویه) کاهش یافت

ک.م.م.ک:
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، حکم حبس پنج شهروند بازداشتی اهل شنو با اسامی فرهاد معروفی، عبید انوری، رحمان اسدی، جلال قادرزاده و ریبوار چارکداری کاهش یافته است.

بر اساس گزارش دریافتی، حکم حبس رحمان اسدی به سه سال ، فرهاد معروفی به دو سال و سه ماه، عبید انوری به یکسال و‌شش ماه، جلال قادرزاده به دو سال و سه ماه و ریبوار چارکداری به ٩ ماه تبدیل شده است.

این پنج شهروند اهل شنو توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی ایران در شهر شنو مجموعاً به ١٣ سال حبس محکوم شده بودند.
قاضی “رضایی” رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب این شهروندان را به “عضویت و همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسوین حکومت ایران” متهم کرده بود.

لازم به یادآوری است که این شهروندان دوشنبه ۱۱ مرداد ١٤٠٠ شمسی، بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در شهر اورمیه منتقل شده بودند.
ج.ع