نوسود؛ زخی شدن یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت ایران

ک.م.م.ک:
شنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ خورشیدی، یک کولبر با هویت “احسان کرمی” اهل جوانرود (جوانرو) هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت ایران قرار گرفت و به شدت مجروح شد.

بر اساس گزارش، نیروهای مسلح حکومت ایران بدون هشدار قبلی به سوی دسته‌ای از کولبران آتش گشوده و در نتیجه این تیراندازی نامبرده از ناحیه دست به شدت زخمی شد.

شایان ذکر است که، کولبر نامبرده به منظور مداوای پزشکی به بیمارستان منتقل شد.

تا لحظه تنظیم این خبر هیچ اطلاعی از وضعیت جسمی نامبرده در دست نیست.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید