دانشجوی مهابادی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

بنا به گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان دانشجوی رشته ی مهندسی  “اهوند نصیری” کورد،ساکن و اهل شهرستان مهاباد روز ۱۹ مرداد ماه ۹۵ شمسی از سوی نیروهای امنیتی اطلاعات بازداشت شد نیروهای امنیتی طبق معمول بدون ارائه ی حکم دادگاه درحالی اقدام به دستگیری نصیری کرده‌اند که همراه با بازداشت نامبرده اقدام به ضبط اموال شخصی وی کرده اند و از هر گونه اظهار نظری منوط بر بازداشت اهوند نصیری سرباز زده اند.

لازم به ذکر است در سال جاری هر ماه نسبت به ماه گذشته آمار بازداشتیهای خودسرانه  اطلاعات و لباس شخصی ها سیل سعودی میگیرند و تامدت زمانی بسیار طولانی ضمن عدم حق داشتن وکیل به متهمان به خانوادهای بازداشتی ها در مورد بازداشت و اتهام و سرنوشت فرزندانشان امتناع میورزند .

جمعیت حقوق بشر کوردستان