دو کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی حکومت ایران در منطقه مرزی نوسود زخمی شدند

ک.م.م.ک:

شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ خورشیدی، دو کولبر با نامهای “تورج کریمی” ۳۰ ساله اهل شمشیر از توابع شهرستان پاوه و “نبی اسدی” اهل جوانرود (جوانڕۆ) بر اثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران در منطقه مرزی نوسود از توابع پاوه زخمی شدند.

براساس گزارش، نامبردگان در حین کولبری هدف مستقیم شلیک قرار گرفته‌اند. نیروهای حکومتی با اسلحه شکاری به آنان شلیک کرده و این کولبران از ناحیه سر، پشت و گردن به شدت مجروح شده‌اند.

کولبران جهت مداوا به بیمارستان منتقل شده‌اند.

گ.ب