زخمی شد یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران

ک.م.م.ک:
چهارشنبە ۲۴ فروردین سال ۱۴۰۱ خورشیدی، نیروهای مرزی ایران در نوار مرزی نوسوو بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە کە در نتیجە آن یک کولبر با نام یحیی رستم زادە اهل روستا دهتوت از توابع جوانرود(جوانڕۆ) زخمی شد.


بر اساس گزارش، کولبر زخمی بە یک مرکز درمانی در پاوە جهت مداوا منتقل شد.


لازم بە یادآوری است کە، سالانە تعداد زیاد از کولبران توسط شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران و تورکیە کشتە و زخمی می شوند.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید