نقدە؛ محکومیت بە حبس دو شهروند

ک.م.م.ک:

پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ خورشیدی؛ دو شهروند به نام‌های «احمد مولودی» فرزند مطلب اهل روستای یونسلو (یونسلیا) و «حسین خلیانی» فرزند خسرو اهل یکی روستاهای نقده، از سوی دادگاه انقلاب حکومت ایران در آن شهر هرکدام به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

براساس گزارش، این دو شهروند از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در نقده به اتهام “تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب کوردی اپوزیسیون حکومت ایران” هر کدام به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

شایان ذکر است کە، روز دوشنبه بیستم دی‌ماه ١٤٠٠، این دو شهروند با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی حکومت ایران در نقده آزاد شدند.

در مورخه ۱۴ دی‌ماه ١٤٠٠ خورشیدی، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی این دو شهروند را بازداشت کردند.

ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید