کشته شدن یک زن کورد به دست نیروی انتظامی ایران

بنا به گزارش‌های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان نیروی‌های سرکوبگر انتظامی ایران روز پنجشنبه ۲۱ مرداد یک زن ۳۶ ساله کورد کولبر محروم و نان‌آور خانواده به نام ژاله قادر زاده فرزند حاجی سعید اهل شهرستان سردشت (شرق کوردستان) را در حدود مرزی با شلیک مستقیم به قتل رساند. هم‌زمان در حدود مرزی شهرستان بانه معروف به (شابه دین) نیروی سرکوبگر انتظامی جوان کرد دیگری را بنام بیژوان مصطفی اهل جنوب کوردستان را به قتل رساندند.

در ۵ ماه گذشته دست‌کم ۵۳ کولبر محروم را با شلیک مستقیم در حدود مرزی غرب کشور کشته و یا زخمی شده‌اند.

مردم محروم و فقرزده مناطق مرزی کردستان برای کسب درآمد و امرارمعاش، دست‌به‌کار مشقت‌بار و پرخطر کولبری می‌زنند. جنایتکاران رژیم ایران برای توقف امرارمعاش این مردم محروم را با شلیک مستقیم از پای درمی‌آورند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان