گزارش ماهانه نقص حقوق بشر کوردستان ماه مارس ۲۰۲۲

گزارش نقص حقوق بشر در ماه مارس ۲۰۲۲ تلاش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش های که این سازمان حقوق بشری جمع کرده است، جمع بندی شده است.

این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض می‌کند و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است.

نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می شود.

اعدام

در این ماه هم سیاست های اعدام هموطنان همچنان ادامه داشته است به طوری که دراین ماە ۶ نفر اعدام و برای ۲ نفر دیگر حکم اعدام صادر شده است.

ترور و ناپدیدشدگان قهری

لازم به ذکر است که، ترور و قتل و شلیک مستقیم به شهروندان توسط حکومت ایران ادامه داشته است. که در همین چهارچوب ۱ شهروند به شیوه ای مشکوکی به قتل رسیده و ‌همچنین به سوی جمعی از شهروندان شلیک مستقیم انجام گرفته و در نتیجه آن ۲ نفر کشته و ۲ نفر زخمی هم زخمی شده‌اند.

دستگیری و زندان

در این ماه شاهد دستگیری و زندانی کردن ادامه دار شهروندان در اشنویه ، ارومیه ، سنندج ، کرماشان ، مهاباد ،خرم آباد، ایلام ، همدان و لرستان بوده ایم . طبق آمار جمع بندی شده در این ماه ۱۲۰ نفر از هموطنان، فعالان مدنی و سیاسی دستگیر و زندانی شده‌اند، لازم به ذکر است که ۷ نفر از این تعداد زن هستند.

در ادامه صدور حکم های ظالمانه ای که بر عليه ملت کورد بصورت خودسرانه صادر می شود ۱۶ شهروند به ۴۷ سال حبس محکوم شده‌اند.

کولبران و کاسبکاران

کولبرها مثل همیشه مورد حمله مستقیم نیروهای مسلح ایران قرار گرفته اند. نیروهای سپاه پاسداران ایران که به عنوان یک جریان تروریست شناخته شده‌اند و نیروهای مرزبانی ایران در این ماه هم کولبرها را هدف مستقیم تیراندازی قرار داده اند که در این بین ۲ کولبر کشته و ۳۷ کولبر دیگر زخمی شده اند. لازم به ذکر است که تاکنون هیچ نهادی در ایران و کوردستان در این باره اقدامی سازنده انجام نداده و هیچکس به دلیل این جنایت محاکمه نشده است.

خودکشی

شمار خودکشی و قتل شهروندان رو به افزایش است و شاهد افزایش خودکشی و قتل شهروندان بخصوص جوان ها و زنان بودیم. در این ماه خودکشی و قتل ۱۴ تن گزارش شده است. از این تعداد ۱۱ نفر خودکشی کرده و ۳ نفر دیگر نیز بە قتل رسیدەاند.

مین

بر اساس اطلاعات جمع آوری شده در این ماه یک نفر از شهروندان کوردستان بر اثر انفجار مین زخمی شده است.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان

دیدگاهتان را بنویسید