نقشین احمدی به زندان ایران در اورمیه منتقل شد

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ خورشیدی ، یک شهروند با هویت “نقشین (شلیر) احمدی ” فرزند مصطفی, متاهل, داری دو فرزند و اهل روستای “قزلقوپی” از توابع مهاباد بعد از احضار به اداره اطلاعات ایران در نغده به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف نظام ” بازداشت شد.

شایان ذکر است کە، شلیر احمدی جمعە ۱۲ فروردین از ادارە اطلاعات، بە بند زنان زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیە منتقل شد.

لازم به ذکر است که، نقشین احمدی به محض مراجعه به اداره اطلاعات ایران در نغده مقابل چشمان شوهرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پس از بازداشت به شدت شکنجه شده است .

شایان ذکر است که، نقشین احمدی بیمار و باید تحت شیمی درمانی قرار گیرد به همین دلیل جان وی در خطر می باشد.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید