اجرای حکم اعدام درملأعام در شهر روانسر/ عدم استقبال مردم از حضور در محل اعدام

اجرای اعدام درملأعام ترویج خشونت و آدمکشی است

بنا به گزارش‌های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان امروز پنج‌شنبه ۲۱ مردادماه یک زندانی به نام حسین عبدالهی فرزند حسن به اتهام قتل رئیس دادگستری این شهر درملأعام اعدام شد.

گزارش‌های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان حاکی از آن است که از روز گذشته علی‌رغم اطلاع‌رسانی گسترده‌ی و تبلیغات وسیع دادگستری این شهر برای دعوت از مردم جهت حضور در محل اجرای حکم، اما شهروندان این شهر در یک حرکت نمادین در این محل حضور پیدا نکردند و نمایش داعش مسلکانشان بدون حضور مردم روانسر به پایان رسید.

برای محکوم کردن کیفر مرگ نیاز به دیدن جان دادن انسان‌ها نیست.

این صحنه‌ها – مثل حضور در مکان اعدام درملأعام – چیزی جز مشارکت در خشونت و نتیجه آن ایجاد کینه، نفرت و فرهنگ انتقام‌جویی از یک‌سو و از سویی دیگر عادی شدن خشونت و تبدیل آن به فرهنگی پذیرفته‌شده در جامعه است.

فرهنگی که عواقب شومش گریبان نسل‌های آینده و بچه‌هایمان را خواهد گرفت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان