احضار و تهدید فعال کارگری عیسی ابراهیم زاده

ک.م.م.ک:

شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۱خورشیدی، عیسی ابراهیم زاده از فعالان کارگری توسط اداره اطلاعات سپاه پاسداران حکومت ایران در اشنویه (شنو) احضار شد.

بر اساس گزارش، این اداره امنیتی از طریق تماس تلفنی این فعال کارگری را تهدید کرده اند که اگر به اداره اطلاعات نرود به زور متوسل می شوند.

نامبرده بعداز رفتن به اداره اطلاعات ایران به اتهام ارتباط با “بهنام ابراهیم زاده ” چند ساعتی بازجویی شده است و در حین حال وی را تهدید کرده اند و گفته اند : وثیقه ی که برای بهنام گذاشته اند را مصادره می کنند.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید