یک شهروند در اشنویە بە دو سال زندان تعزیری محکوم شد

ک.م.م.ک:

یک شهروند با هویت “یوسف امینی” اهل روستای “گرگاوی” از توابع شهرستان اشنویە (شنو) از سوی شعبه اول دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران در اشنویە (شنو) بە ریاست قاضی “رضایی” بە دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان به نقل از کردپا اعلام میکند که یوسف امنیی توسط شعبە اول دادگاە انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اتهام “همکاری با احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران” بە دو سال حبس تعزیری محکوم و این حکم‌ روز یکشنبه ۷ فروردین به وی ابلاغ شده است.

لازم به یادآوری است کە، این شهروند در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ بدون‌ هر گونه ارائه حکم قضای بازداشت و نهایتا پس از اتمام بازجویی با تودیع وثیقە بە شیوە موقت تا پایان دادرسی از زندان بازداشتگاهای امنیتی ایران در اشنویه(شنو) آزاد شدە بود.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید