بازداشت یک شهروند زن توسط نیروهای امنیتی ایران

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند زن با هویت شلیر احمدی فرزند مصطفی متاهل و دارای دو فرزند، اهل روستای “قزلقوپی” از توابع مهاباد، توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است.

بر اساس اخبار منتشر شده، بازداشت این شهروند بدون ارائه حکم قضای صورت گرفته است.

شایان ذکر است که نامبرده طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده است.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه شلیر احمدی اطلاعی در دسترس نیست.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید