خودکشی یک شهروند در سنندج

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۲۵ اسفند۱۴۰۰ خورشیدی، یک جوان با هویت “آهون عباسی” متاهل، ساکن منطقه فرجه در سنندج(سنه) اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه انتشار این خبر، علت و نحوه خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید