انتقال سه زندانی سیاسی به سلول های انفرادی در زندان

ک.م.م.ک:
چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ خورشیدی، سه زندانی سیاسی با نام‌های شاکر بهروز و کامران قاسمی و امین دلنشین محبوس در زندان ایران در اورميه، به صورت تنبیهی به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند.

این انتقال در پی اعتراض آنان به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم صورت گرفته است.

شایان ذکر است که انتقال این سه زندانی به خارج از بند به بهانه ملاقات با قاضی ناظر صورت گرفته و در واکنش به این مساله و انتقال همراه با دروغ آنان به سلول انفرادی زندانیان محبوس در بند سیاسی از گرفتن وعده غذای نهار امتناع کرده‌ اند.
ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید