قتل یک شهروند در پیرانشهر

ک.م.م.ک:
شنبە 22 اسفند 1400 خورشیدی، جنازە یک شهروند اهل پیرانشهر(پیرانشار) با هویت هیوا فرهانی متاهل و دارای دوفرزند در یکی از سدهای اطراف پیرانشهر پیدا شد.


بر اساس اطلاعات ارسالی از گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ شب جمعە فرد مذکور بە همراە چند نفر بە هدف ماهیگیری بە یکی از سدهای اطرف پیرانشهر رفتە اما روز شنبە جنازە وی در حالی کە جای گلولە روی بدنش مشخص بود در سد کشف شد.


منبع جمعیت حقوق بشر کوردستان افزود: در رابطە با قتل این شهروند چندین نفر از سوی نیروهای تحقیقات جنایی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت شدەاند.


لازم بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و انتشار خبر از چگونگی و هدف قتل این شهروند و افراد مضنون در این رابطە اطلاعی در دست نیست.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید