وضعیت سلامت نایب عسگری در خطر جدی است/ باید فوری درمان شود

ک.م.م.ک:

طبق اطلاعاتی که پنچشنبه ‌۱۹ اسفند۱۴۰۰ خورشیدی، بە جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده است، “نایب عسگری ” زندانی سیاسی در زندان ایران دراورمیه، بیهوش و مسئولان زندان از رسیدگی به وضعیت وی امتناع کرده اند، نیازمند رسیدگی فوری پزشکی می‌باشد.

شایان ذکر است که، این زندانی سیاسی که در چند ماه گذشته از بیماری کیلوی رنج می‌برد به دلیل فشارهای ناشی از اعتصاب غذا و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی نهادهای امنیتی ایران در بند زندانیان سیاسی و عقیدتی دچار تشنج و بیهوشی شده است و تلاش زندانیان برای انتقال وی به بهداری زندان بی‌نتیجه بوده است.

لازم به یادآوری است که، نامبرده در تاریخ ۲۱ آذر ماه سال جاری، بە همراە سایر زندانیان سیاسی محبوس در زندان ایران در اورمیە، در اعتراض بە تصمیم مسئولان زندان مبنی بر انتقال این زندانیان بە بند فوق امنیتی دست اعتصاب غذا زد و در نهایت با یورش نیروهای گارد ویژە زندان بە بند زندانیان سیاسی روز دوشنبه ۲۰ دی‌ماە سال جاری تعدادی از این زندانیان را بە سلول‌های انفرادی و چند زندانی از جملە نایب عسکری را بە بازداشتگاە ادارە اطلاعات ایران در اورمیە منتقل کرده بودند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید