آزادی موقت ریبوار عبدالهی از زندان

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ خورشیدی، ریبوار عبداللهی از اعضای سابق “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری” اهل سنندج(سنه) با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به شیوه موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان ایران در سنندج(سنه) آزاد شد.
لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ ۱۰ بهمن سال جاری، بدون‌ ارائه حکم قضای توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده بود.

تا لحظه انتشار این خبر، از دلیل بازداشت و از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است که ریبوار عبدالهی بیشتر سابقه بازداشت و زندان را نیز داشته است.
ا.ا