فشار نهادهای امنیتی ایران بر خانواده یکی از شاهدان دادگاه مردمی آبان

ک.م.م.ک:

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، طی روزهای گذشته نیروهای امنیتی ایران به منازل اعضای خانواده “صحبت الله امیدی” شاهد شماره ۱۷۵ دادگاه بین‌المللی آبان یورش و اقدام به بازرسی منازل و بازجویی و تهدید آنها کرده اند.

این منبع مطلع افزود که، اعضای خانواده‌ نامبرده پس از مراسم ترحیم مادربزرگ خانواده، در حین بازگشت به منزل با کاروانی از نیروهای امنیتی ایران اقدام به محاصره منزل یکی از برادران صحبت الله امیدی کرده و پس از یورش به منزل او اقدام به تفتیش منزل و بازجویی از اعضای خانواده کرده‌اند.

صحبت الله امیدی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ در جریان برگزاری اعتراضات آبان در حالی که چند روز قبل زخمی شده بود در منزل یکی از دوستانش در کرماشان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده بود.

او در مدت بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات ایران در آن شهر از حق دسترسی به خدمات درمانی محروم و در تاریخ ۶ دی ماه ۹۸ پس از اتمام دوران بازجویی به زندان دیزل آباد ایران در کرماشان منتقل شده بود.
شایان ذکر است که نامبرده در تاریخ ۹ دی ماه همان سال با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان دیزل‌آباد ایران در کرماشان آزاد شده بود.

صحبت الله امیدی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در کرماشان به اتهام “عضویت در گروه‌های مخالف نظام ایران” به ۵ سال و به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس محکوم و این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر ایران در استان کرماشان تایید شده بود.
در بهمن سال ۱۳۹۹ به دلیل فشار دادگستری و اداره اطلاعات ایران بر خانواده صحبت‌الله امیدی مجبور به پرداخت نقدی وثیقه‌ایی شدند که برای آزادی موقت او سپرده شده بود.

پس از خروج این فعال سیاسی از کوردستان و به دنبال شرکت در دادگاه بین‌المللی آبان فشار نهادهای امنیتی ایران بر اعضای خانواده وی در کرماشان افزایش یافته است.
ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید