۲۰۰ كارگر كارخانه قند گلمهر غرب كرماشان از كار بي كار شدند

بنا به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان مشكلات اقتصادي عامل تعطيلي كارخانه ي قند گلمهر كرماشان و اخراج بيش از ۲۰۰ كارگر اين مجموعه شده است. كارخانه ي قند گلمهر غرب كرماشان بزرگترين كارخانه ي توليد قند استان بوده كه بعلت عدم حمايت از سوي دولت، تعطيل شده است.

مسئولين حكومتي در ابتدا قول فعاليت اين كارخانه را در سه فاز داده بودند كه بعلت عدم همكاري و حمايت لازم دوفاز از سه فاز اين مجموعه هرگز راه اندازي نشد و عدم حمايت كافي از تنها فاز مشغول به كار و گراني مواد اوليه چون شكر، بيكاري ۲۰۰ كارگر اين كارخانه را در پي داشت.

خليل تنها، صاحب كارخانه قند گلمهر كرماشان، با اظهار نارضايتي از مسئولين بعلت عدم حمايت مالي و پرداخت وام جهت راه اندازي دو فاز ديگر به گزارشگر ايلنا مي گويد: «مايه ي تاسف است كه مسئولين به وعده هايي كه مي دهند بي توجه بوده و هربار مراجعت من بي نتيجه است». وي همچنين اضافه مي كند كه: «همزمان با سفر استاني رئيس جمهور به كرمانشاه ايشان اعلام نمودند كه درِ اتاقشان بروي همه و از جمله توليدكنندگان باز است، اما من چندين ماه است كه نه تنها موفق به ملاقات ايشان نشده ام بلكه پشت درهاي بسته ي مسئولين رده پايين تر هم مانده ام.»

جمعيت حقوق بشر كوردستان