شلیک نیروهای نظانی ایران به کشته شدن یک شهروند بانەای انجامید

ک.م.م.ک:

جمعه 6 اسفند 1400 خورشیدی، یک شهروند با هویت “سعدی پیران” 40 ساله اهل روستای “کریم آباد” از توابع بانه، در پی شلیک مستقم نیروهای نظامی ایران بە اتومبیلش در میدان موسوم بە سەراە بوین بانە جان خود را از دست داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، جسد شهروند کشته شده را به بیمارستان صلاح الدین ایوبی شهر بانه منتقل کرده اند.

لازم بە ذکر است کە، نیروهای نظامی ایران بە هدف کشتن بە ماشین نامبردە شلیک کردە و گلولە بە سر این شهروند اصابت کردە است.

این اتفاق در حالی رخ دادە است کە، سعدی پیران باری در ماشین خود نداشتە و حتی در محدودە منطقە مرزی نبودە است.

شایان ذکر است کە، شهروند مقتول متاهل و دارای دو فرزند میباشد.

تا لحظه انتشار این خبر پزشکی قانونی جمهوری اسلامی ایران از تحویل جسد به خانواده اش خودداری کرده است.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید