اجرای حکم اعدام یک زندانی در ایلام

ک.م.م.ک:

روز چهارشنبه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۰ خورشیدی، حکم اعدام یک زندانی با هویت « فرشاد فرزین » ۳۰ ساله و اهل شهرستان ملکشاهی به اتهام قتل در زندان ایران در ایلام به اجرا درآمد.

براساس این گزارش، فرشاد فرزین ۸ سال قبل در یک درگیری یک نفر را به قتل رسانده بود، وی همان موقع بازداشت و مدت ۸ سال را در زندان گذراند، اما پس از اینکه خانواده وی نتوانستند رضایت خانواده مقتول را بدست آورند حکم اعدام وی اجرایی شد.

شایان ذکر است، نامبرده روز گذشته برای اجرای حکم به سلول انفرادی انتقال داده شده بود.

ف.ر