خطر دیپورت یک پناهجوی کورد از ترکیه به ایران

ک.م.م.ک:
براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، جمعه ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ خورشیدی، یک پناهجوی کورد با هویت « شورش مرادی » اهل شرق کوردستان پس از مدت ۸ سال پناهجویی در ترکیه روبرو خطر دیپورت قرار گرفته است.

براساس این گزارش، این پناهجوی کورد در پیامی ویدیویی گفته است، زمانی که برای تمدید برگه شناسایی به اداره مهاجرت شهر دنیزلی مراجعه نموده بازداشت و از خطر دیپورت مطلع شده است.

شورش مرادی در این ویدئو از فعالان و سازمانهای حقوق بشری تقاضا کرده برای رهایی وی از خطر دیپورت به ایران اقدام کنند.


شورش مرادی گفته در صورت دیپورت با خطر بازداشت و مجازات سنگین از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواجه می‌شود .

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید