اتهام خطرناک نماینده منتصب شده ایران برای شهرهای سقز و بانه به کولبران

ک.م.م.ک:

« بهزاد رحیمی » نماینده منتصب شده حکومت ایران در مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی کە با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران داشت، در دیدار استاندار سنندج و نمایندگان شهرهای آن استان با رئیس جمهور ایران، در مورد کولبران گفت: پدیده کولبری مشکل بسیار پیچیدە و پر ابهامی است کە با تحقیقات سادە قابل رسیدی و همار کردن نمی باشد، بە این دلیل کە این مشکل فقط مختص این استان نیست و تمام استان‌های غربی کشور را دربر گرفته است و پیامدهای منفی زیادی را به وجود آورده است.

نامبرده در ادامه گفت: متاسفانه اشخاصی منفعت طلب با نام کولبر سرگرم کارهای دیگری هستند و دیگر کولر و تلویزیون جابجا نمی‌کنند، زیرا این اقلام از ین طریق وارد نمی‌شود و دولت ۱۰۰ کالای اساسی مردم را تامین کرده است، بلکه تحت عنوان کولبر کارهای خطرناک و قاچاق مانند نوشیدنی‌های الکلی و سلاح انجام می‌دهند.

همچنین نامبردە افزود: دولت با مکانیزه کالاهای اساسی باعث شده ماهیانه ۳ میلیون تومان حقوق به دست کولبران واقعی، یعنی کارگران گمرگ برسد، اما اشخاصی وجود دارند کە پول زیادی به جوانان بیکار می‌دهند تا آن کالاها را جابجا کنند. و خیلی وقتها یک نفر در شبی به اندازه یک ماه دستمزد دریافت می‌کند به همین دلیل این کار را ادامه می‌دهد.

شایان ذکر است، گفته‌های این نماینده منتصب شده دولت و سپاه پاسداران ایران، خود طرحی برای کشتار کولبران و تبرئه نیروهای نظامی است که روزانه جان و زندگی ده‌ها کولبر را به صورت سیستماتیک هدف قرار می‌دهند.
تا اندازه‌ای که شمار کولبران زخمی، کشته شده و نقص عضو از شمار کشته‌های جنگ بیشتر است.

سناریوی سپاه پاسداران و دولت مسلح و بیرحم رئیسی از طریق مزدورانش که دلیل فقر و فلاکت خلق کورد و خلق‌های ایران هستند با عملکرد خود، بار دیگر به کشتار در کوردستان روایت می‌دهد، این در حالی است که مافیای سپاه پاسداران خود عامل قاچاق و خرید و فروش سلاح و مواد مخدر هستند، اما عمل را به کولبران بیکار و فقیر نسبت می‌دهند.

گفتنیست، پس از واکنش و محکوم کردن گفته‌های بی‌اساس این نماینده توسط مردم، نهادهای مدنی و حقوق بشری، نامبرده موضع خود را تغییر و از کولبران عذرخواهی کرد. که این هم ماهیت اصلی و دورویی این نماینده و سیستم استبدادی را آشکار می‌نماید.

در حالی که مجلس و نهادهای مربوطه با این روش آن گونه که میخواهند تصمیم‌گیری می‌کنند و مردم را در فضایی مجازی سرگرم می‌کنند.

نمایندگان منتصب شده حکومتی در کوردستان در حالی بحث بیکاری، نبود کارگاه و کارخانجات در کوردستان می‌کنند که خود بودجه کوردستان را با نهادهای امنیتی به تاراج میبرند و خارج از کوردستان کارخانجات راه اندازه می‌کنند و جوانان کورد هم به ناچار روی به کولبری می‌آورند یا برای کارگری و کارهای خدماتی به شهرهای مرکزی ایران کوچ می‌کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان از خلق کورد، سازمانهای مدنی و حقوق بشری تقاضا می‌کند در برابر سیاست کشتار کوردها توسط حکومت سیاسی و نظامی ایران واکنش نشان بدهند و با اقدامات خود برنامه‌های آنها را برای عموم مردم آشکار و محکوم نمایند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید