یک شهروند به حبس و جریمه نقدی محکوم شد

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با نام “ابراهیم طاریمرادی” ۵۵ ساله فرزند محمدصالح اهل روستای “امروله” از توابع سنندج(سنه) از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ایران در آن شهر به ریاست قاضی “سعیدی” به حبس و جزای نقدی محکوم شده است.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی” مخالف ایران به یکسال حبس تعزیری و ٣٠ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و دادگاه تجدید نظر ایران این حکم را عینا تایید و امروز به وی ابلاغ شده است.

لازم به یادآوری است که نیروهای امنیتی ایران در تاریخ ٢ مرداد سال جاری بدون حکم قضایی بە منزل ابراهیم طاریمرادی یورش بردە و پس از تفتیش، برخی از وسایل شخصی وی را ضبط و او را بازداشت و نهایتا در تاریخ ۴ مهر سال جاری با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید