یک شهروند بوکانی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد

ک.م.م.ک:

شنبه ۱۷ی بهمن ۱۴۰۰خورشیدی، یک شهروند با هویت سعدی احمدپوری شهروند اهل شهرستان بوکان، توسط دادگاه جمهوری اسلامی ایران در این شهر به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده در اوایل مهر۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و پس از یک ماه بازجویی، موقتا تا پایان مراحل دادرسی با تودیع وثیقه آزاد گردید
شایان ذکر است که، اتهام مطروحه علیه این شهروند “همکاری با یکی از احزاب کۆردی مخالف نظام” عنوان شده است.
ک. م

دیدگاهتان را بنویسید