پرونده سازی دیگربرای سهیلا حجاب در زندان

ک.م.م.ک:

شنبه ۱۶ بهمن‌‌ ۱۴۰۰ خورشیدی، سهیلا حجاب وکیل و فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی در بند زنان ایران در کرماشان از بابت پرونده‌ای که اخیرا در دوران حبس علیه وی گشوده شده به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ایران در آن شهر احضار شد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، سهیلا حجاب به دلیل عدم رعایت فاصله زمانی قانونی بین تاریخ ابلاغ و تاریخ احضار و همچنین عدم دسترسی به وکیل از حضور در جلسه بازپرسی خودداری کرده است.

بنا بە گفتە یک منبع مطلع، این پرونده به اتهام تبلیغ علیه نظام و در پی درگیری هفته گذشته با این زندانی سیاسی و انتشار فایل صوتی گشوده شده است.

این فعال حقوق بشری در تاریخ ۱۷ دی سال جاری از زندان در سنندج(سنه) به زندان ایران در کرماشان منتقل شده است.

لازم به یادآوری است که، سهیلا حجاب در تاریخ ۲۶ آبان سال جاری از زندان قرچک ورامین به زندان ایران در سنندج(سنه) با توصل بە خشونت از سوی مامورین جابەجایی زندان جمهوری اسلامی ایران تعبید شده بود.

شایان ذکر است کە، سهیلا حجاب در حال گذراندن دوران محکومیت ۵ سالە خود در زندان های جمهوری اسلامی می باشد. همچنین اعلام شدە است کە، صدور دستور ممنوع الملاقات و ممنوع تماس بودن سهیلا حجاب توسط “امین وزیری” دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و نماینده دادستان دادگاه های انقلاب ایران بوده است.

شایان ذکر است کە، خانم سهیلا حجاب بیدسرخی، اهل کرماشان متولد سال ۱۳۶۸ ومجرد بودە کە پیشتر در سال ۷۹ در شیراز بازداشت و ۵ ماە در زندان عادل آباد زندانی بودە.

نامبردە در خرداد ۹۸ دوبارە بازداشت و بە اتهامات “تبلیغ علیەنظام،اجتماع و تبانی،اختلال در نظم عمومی از طریق آشوب و بلوا، تشکیل گروه غیر قانونی(گروە حمایت از زنان) و درخواست همه پرسی برای تغییر قانون اساسی “ایران و بە زندان اوین منتقل شده‌ بود.

نامبردە در اسفند همان سال با قید وثیقە ۳ میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی بە صورت موقت آزاد و در ۺعبە ۲۸ دادگاە انقلاب تهران بە ۱۸ سال زندان محکوم، کە با اعمال مادە ۱۳۴ مدت ۵ سال زندانی تعزیری قابل اجرا می باشد.

سهیلا حجاب در تاریخ ۳ خرداد ۹۹ پس از مراجعە بە دادگاە تجدید نظر از سوی نیروهای امنیتی سپاه پاسداران ایران بازداشت و بە قرارگاە ثاراللە کرج منتقل شده بود که نامبردە با انتشار یک فایل صوتی از کتک کاری و ضرب و شتم بی دلیل مامورین سپاە حین انتقال و در بازداشت خبر داده‌ بود.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید