خودکشی یک شهروند در سلماس

ک.م.م.ک:

جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “فیصل کریمی زیندشتی” فرزند لزگین دارای سه فرزند اهل روستای “زاویه جیک” از توابع شهر سلماس، اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده به دلیل اختلافات خانوادگی خودکشی کرده است و جسد وی جهت تکمیل تحقیقات به پزشکی قانونی اورميه منتقل شده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید