٣٧٧٠ کودک ،دختر و زن کورد ایزدی در اسارت داعش هستند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است فیان دخیل  پارلمانتاریست دولت فدرال عراق اعلام کرد کە اکنون ٣٧٧٠  کودک ، دختر  و زن ایزدی  در اسارت داعش هستند و از سرنوشت انها خبری در دست نیست.

وی همچنین در ادمە گفت کە  تاکنون ٣٠  گور دستە جمعی  پیدا شدە است که در انها مردان و زنان و کودکان زیادی  دفن شدەاند.

لازم بە ذکر است کە در روز  سوم آگوست سال ٢٠١٤ ، عناصر داعش به کردهای ایزدی در شنگال حمله کردند و ایزدی‌ها برای حفظ جان خود مجبور به ترک شهر شنگال شده و به سوی مناطق کوهستانی و دهوک رفتند، داعش شهر را اشغال کرد و هزاران تن از ایزدی‌های در حال کوچ، از جمله، زنان و کودکان توسط داعش قتل عام شده یا به اسارت در آمدند. در این میان صدها نفر از انهایی کە در حال کوچ به کوهستان شنگال بودند به دلیل گرمای طاقت فرسای تابستان و نبود آب و غذا جان خود را از دست دادند.

هزاران زن  و کودک شنگالی کە توسط داعش ربودە شدند بودند در بازارهای  مناطق تحت کنترول داعش  توسط  انها فروخته می‌شوند. در یکی از در خبرها  کە در روز دوشنبه ٦ یونی ٢٠١٦ منتشر شد گروە تروریستی داعش در موصل عراق ۱۹ زن ایزدی کورد را به علت امتناع از بردگی جنسی برای عناصر این گروه زنده زنده در آتش سوزاند .

تعدادی از زنان، دختران و کودکان موفق بە فرار از دست داعش شدند و تعدادی نیز توسط نیروهای نظامی کورد و ائتلاف جهانی در هنگام ازاد سازی شنگال  از دست داعش ازاد شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان