یک شهروند جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان منتقل شد

ک.م.م.ک

چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “دیاکو تارا” فرزند رسول، اهل روستای “کیله سپیان” از توابع لاجان پیرانشهر(پیرانشار) جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان ایران در شهر نغده منتقل شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در اوایل سال جاری از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی” مخالف ایران به ۶ ماه حبس محکوم شده بود.

شایان ذکر است که نامبرده در تاریخ ۲۲ تيرماه سال ۹۹ توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و نهایتا ۲ مرداد ۹۹ تا پایان مراحل دادرسی به شيوه موقت آزاد شده‌ بود.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید