مصطفی سلیمی لقمان رشیدی و کاوه سهرابی در زندان سقز اعدام شدند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است صحرگاە  امروز چهارشنبە  ١٣ مرداد ماە سە زندانی محکوم بە اعدام در زندان سقز اعدام شدند.

در گزارش امدە است کە مصطفی سلیمی  بە اتهام  قتل عمد ، لقمان رشیدی و کاوه سهرابی که به اتهام قاچاق مواد مخدر صحرگاە امروز در زندان سقز  بە دار اویختە شدند.

همچنین امدە است کە این زندانیان روز سه شنبه ١٢ مرداد ماە  جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند  و بە این زندانیان اجازە دادە شد کە با خانوادەهای خود  آخرین ملاقات‌ها را انجام دهند. اما  تاکنون این خبر توسط رسانەها و ارگانهای حوکمتی جمهوری اسلامی ایران  تایید نشدە است.

لازم بە ذکر است کە گویا سحرگاە دیروز ١٢ مرداد حکم اعدام ١٠ تن از زندانیان عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج بە اجرا درامدە باشد  و مسئولین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طی تماس با خانواده شهرام احمدی و ١۰ تن دیگر از زندانیان اهل سنت محکوم‌به اعدام اعلام کردند برای تحویل جسد به پزشک قانونی کهریزک مراجعه کنند. اما هنوز این خبر توسط منابع رسمی تایید نشدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان