انتقال سالار و ابراهیم صدیق همدانی به بازداشتگاه اداره اطلاعات

KMMK:

شنبه 18دی 1400 خورشیدی، سالار و ابراهیم صدیق همدانی زندانی سیاسی در زندان جمهوری اسلامی در اورميه به اداره اطلاعات ایران در آن شهر منتقل شدند.

لازم به یادآوری است که، این دو زندانی از روز دوشنبه 13 دی‌، در اعتراض به عدم اجرای اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب غذا زده‌ و همزمان در مقابل افسر نگهبانی زندان ایران در اورميه تحصن کرده بودند.

ابراهیم صدیق همدانی فرزند صادق و پسرش سالار صدیق همدانی و دخترش مریم در تاریخ 4 اسفند 1397 خورشیدی بازداشت و سه‌شنبه 3 اردیبهشت 1398 پس از دو ماه بازجویی به زندان ایران در این شهر منتقل شدند.

ابراهیم و سالار صدیق همدانی بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه دو دادگاه انقلاب ایران در شهر اورمیه به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون ایران” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به 16 سال حبس تعزیری محکوم شدند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید