محکومیت احد محمود حسن به ۶ ماه زندان

KMMK:
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، احد محمود حسن، شهروند پیرانشهری، از سوی دادگاه کیفری حکومت ایران در این شهر به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.


بر اساس گزارش دریافتی، احد محمود حسن به “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران” متهم شده است.


احد محمود حسن در تاریح ۱۵ اردیبهشت ۹۹ توسط نیروهای امنیتی ایران در پیرانشهر بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان ایران در شهر نقده منتقل شده بود.


وی نهایتا در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ شمسی با قرار کفالت، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.


ج.ع