خودکشی دو جوان دیگر در کوردستان

KMMK:

سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰ خورشیدی، یک جوان با هویت “محمد قزلباش” ۱۷ ساله فرزند صفر اهل روستای “گلانیک” از توابع اورميه با خوردن قرص اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

و روز دوشنبه ۱۳ دی‌، یک جوان دیگر با هویت “سردار حسینی” ۱۹ ساله فرزند سیدعلی اهل شهر مهاباد با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه انتشار این خبر، دلیل خودکشی این دو جوان در دست نیست.
مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی و روحی ناشی از آن، جبر فرهنگی، مسائل سیاسی و فشارهای اجتماعی برخی از سبب‌های اصلی خودکشی در ایران و مخصوصا در کوردستان می‌باشند.
ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید