خودکشی یک دختر جوان در اورميه

KMMK:

پنچشنبه ۹ دی۱۴۰۰ خورشیدی، یک دختر جوان با هویت “کاژین فتاحی” ۱۸ ساله فرزند شهاب اهل روستای “راژان” از توابع شهر اورمیه، با خودسوزی اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل خودکشی این شهروند در دست نیست.

مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی و روحی ناشی از آن، جبر فرهنگی، مسائل سیاسی و فشارهای اجتماعی برخی از سبب‌های اصلی خودکشی در ایران و مخصوصا در کوردستان می‌باشند.


ا.ا