خالد کریم‌نیا جهت اجرای حکم حبس به زندان منتقل شد

KMMK:
سه‌شنبه ۷ دی‌ ۱۴۰۰ شمسی، خالد کریم‌ نیا شهروند اهل سقز، جهت تحمل دوران یک ماه حبس تعزیری خود به زندان حکومت ایران در این شهر منتق شد.
نامبرده توسط دادگاه تجدیدنظر حکومت ایران به تحمل یک ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شده است.
آقای کریم نیا در تیرماه ۱۴۰۰ شمسی توسط شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی جواد مصطفایی، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی تغییر یافت.
لازم به ذکر است که نامبرده در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰، به اطلاعات سپاه احضار و پس از اتمام بازجویی با تودیع قرار وثیقه موقتا تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
ج.ع

دیدگاهتان را بنویسید