خودکشی یک دختر جوان در مهاباد

KMMK:

شنبه ۲۰ آذر۱۴۰۰ خورشیدی، یک دختر جوان با هویت “دیمن بایزیدی” فرزند اسماعیل ۱۶ ساله‌ و اهل مهاباد، با خوردن قرص اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل خودکشی این جوان اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید