پایان اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان حکومت ایران در اورمیه

KMMK:

پنجشنبه ۲ دیماه ۱۴۰۰ خورشیدی، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان مرکزی ایران در اورمیه که از روز یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ در اعتراض به تصمیم انتقالشان به یک بند امنیتی با محدودیتهای بیشتر شروع شده بود، امروز به شرط اجرای وعده‌های مساعد رئیس زندان به پایان رسید.

براساس گزارش، پایان اعتصاب زندانیان در پی قولهای مساعد رئیس زندان مبنی بر اینکه خواسته های آنها را برآورده و تعداد اتاقهای بیشتری به بند اضافه خواهد شد امروز اعلام شد. وی همچنین به زندانیان سیاسی اعتصابی قول داد که امکان اجازه رفت و آمد به سایر بندها را به آنها خواهد داد و دوربینهای داخل اتاقها و حمام‌ها برداشته خواهند شد.

اعتصاب کنندگان نیز مشروط به اجرای این مساعدات اعتصاب خود را شکسته و اظهار داشته‌اند که در صورت عدم اجرای وعده‌هایشان اعتصاب غذا را از سر خواهند گرفت.

شایان ذکر است، اعتصاب غذای زندانیان در اعتراض به انتقالشان به یک بند جدید امنیتی می‌باشد که فاقد امکانات و محدود از لحاظ فضا بوده و هواخوری زندانیان در این محل محدودتر خواهد شد.

اسامی زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا بسر می برند از این قرار است:
ارسلان خودکام، کیهان مکرم، فیروز موسی لو، بهروز براخاصی، هوشنگ چمن برا، محمد هوشنگی، انور چالشی، دارا رشیدی، بهزاد طلایی، مهدی صانع فرشی، سیاوش جوان، فرشاد فتاحی، خسرو زرستان، سید آرام امین السلام، هیمن چاوشین، شاکر بهروزی دیزج، سیروان حسینی اصل، عبدالعزیز گل محمدی، محی الدین تازه وارد، سیروان امینی، حامد علیمحمد مشکوه، یاسر شراف الدین، خالد فریدونی، امین دلنشین، حسین عثمانی، محی الدین ملا ابراهیمی، کیوان رشو زاده، کامران قاسمی، کامل سیدان مسکن، محمد سعیدی، حامد قره اغلانی، سردار اوزشه، محمدفاتح سامانی، حاتم اوزدمیر، سامان حسینی اصل، نایب عسکری، توفیق عبدالهی، محمد حسین پور، مختار ابراهیمی، رحمت دریابنده، محسن محالی، طاهر حسین زاده، داوود جباری، هدایت سلیمان زاده و اسعد عینی.

گ.ب