آمانج قربانی بە دلیل شرکت در مراسم ختم حیدر قربانی توسط نیروهای امنیتی ایران

KMMK:

سه‌شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، “آمانج قربانی” از فعالین خوش نام حوزه محیط زیست کامیاران(کامێران) به دلیل شرکت در مراسم ختم حیدر قربانی که مخفیانه حکم اعدامش اجرا گردید، توسط نیروهای سازمان تروریستی سپاه بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده است.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای وابسته به اطلاعات سازمان تروریستی سپاه ایران در کامیاران طی یک تماس تلفنی با آمانج قربانی برای پاره ای توضیحات در مورد حضور فعالانه در مراسم ختم حیدر قربانی، به آن مکان فراخوانده و همزمان وی را بازداشت می کنند.

بر اساس این گزارش، طی یک تماس تلفنی با برادر وی از سوی اطلاعات سپاه ایران در آن شهر گفته اند که تا یک ماه برای برادرتان قرار بازداشت صادر گردیده است.

همچنین از سوی دستگاە اطلاعات سپاە پاسدارن حکومت اسلامی ایران چند تن دیگر از خانوادە این فعال زیست محیطی تهدید بە احضار و بازداشت در روزهای آیندە شدەاند.

شایان ذکر است که آمانج قربانی از متولین فرهنگ دوستی با محیط زیست در کوردستان و از بنیانگذاران حرکت مدنی زاگرۆسانە میباشد.

نامبردە از فعالین خوش نام حوزه محیط زیست است که بیشتر از یک دهه در آن حوزه فعالیتهای چشمگیری داشته است. بارها از سوی نیروهای امنیتی ایران به دلیل لیدر بودن با دیگر فعالین محیط زیستی کوردستان در طرح زاگروسانه تهدید و سابقه بازداشت را نیز دارد.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید