مرخصی استعلاجی حبیب لطیفی بعد از ١٤ سال زندان

KMMK:

پنج‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، حبیب اللە لطیفی فعال دانشجویی محکوم به حبس ابد بعد از ۱۴ سال به مرخصی استعلاجی رفت.

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، با توجه به شرایط جسمی نامساعد و پرونده پزشکی، نامبرده امروز از زندان آزاد و به مرخصی استعلاجی یک ماهە رفت.

شایان ذکر است که، این فعال دانشجویی و همچنین دانشجوی صنایع دانشگاه ایلام که در سال ١٣٨٦ به اتهام همکاری با “پژاک”، “اقدام علیه امنیت ملی” و “محاربه” به اعدام محکوم شده بود، با فشار نهادهای مدنی، حقوق بشری و درخواست “مام جلال طالبانی(رئیس جمهور وقت عراق)” حکم اعدام او اجرا نشد و این حکم بعد از چند سال به حبس ابد تبدیل شد.

به گفتە نزدیکان وی احتمال آزادی حبیب اللە لطیفی به دلیل پرونده پزشکی وجود دارد.

گ.ب

دیدگاهتان را بنویسید