قتل یک‌ شهروند و بازداشت چهار شهروند

KMMK:

جمعه ۱۹ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، یک‌ شهروند باهویت “امین حسینی” فرزند صلاح الدین ۲۷ ساله متاهل و دارای دو فرزند اهل روستای “بلجوک” از منطقه کوتول از توابع شهر خوی با ضربات چاقو به قتل رسیده است.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده توسط چهار نفر به دليل نامعلومی به قتل رسیده است.

شایان ذکر است که، در این رابطه چهار نفر با نام‌های “ابراهیم یوسفی” ۲۵ ساله فرزند محمود و “عیسی قلندری” ۲۸ ساله فرزند اسماعیل و “رسول قلندری” ۱۹ ساله فرزند موسی و یک زن با هویت “نیگار قلندری” ۳۵ ساله فرزند اسماعیل توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده اند.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها و قتل ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید