احضار و بازجویی و بازداشت کوتاه مدت دو شهروند

KMMK:

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی، دو شهروند با نام‌های “زاهد درخشانی” و “برهان درخشانی” اهل روستای “نی” از توابع مریوان، به اداره اطلاعات ایران در آن شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، این دو شهروند پس چند ساعت بازداشت و پس از بازجویی موقتا آزاد شدند.

تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل احضار و بازداشت این دو شهروند به نهادهای امنیتی ایران در شهر مریوان اطلاعی در دسترس نيست.

ا.ا